جورج فورمن یک قهرمان بوکس متولد یکی از ایالت های آمریکا بود. اودر دوران زندگی ورزشی خود به تعداد دو بار به بازنشستگی رفت.این بوکسور حرفه ایو قهرمان آمریکایی علاوه بر فعالیت در این رشته ی ورزشی تاجر و البته کشیش است.او همچنین کلیسای ویژه ی خود را دارد. دراین مقاله به معرفی این بوکسور آمریکایی و دستاورد های وی خواهیم پرداخت.

نگاهی کلی به زندگی جورج فورمن

نگاهی کلی به زندگی جورج فورمن

جورج فورمن یا به طور کامل تر جورج ادوارد فورمن (به انگلیسی: george foreman) در یکی از شهر های کوچک ایالت تگزاس که خود این ایالت نیز در ایالات متحده ی آمریکا وجود دارد،به دنیا آمده است.نام این شهر کوچک مارشال است.تاریخ تولد ایشان نیز به دهم ژانویه ی سال هزار و نهصد و چهل و نه باز می گردد.بنا بر این می توانیم نتیجه بگیریم که جناب آقای جورج فورمن هم اکنون بیش از هفتاد سال سن دارد.این مرد هفتاد ساله یکی از قهرمانان بوکس و بوکسور های حرفه ای و مطرح در دنیای رشته ی ورزشی بوکس می باشد.این بوکسور حرفه ای آمریکایی در دسته ی قهرمانان مشت زنی سنگین وزن جای گرفته است.این بوکسور سناخته شده و مطرح آمریکایی در دوران رشد و پیشرفت خود در دنیای بوکس موفق شد به تعداد دو بار به مقام و عنوان قهرمانی در جهان در رده ی سنگین وزن برسد.

جورج فورمن علاوه بر این که در حرفه ی رشته یورزشی بوکس و مشت زنی قهرمان جهان و در میان طرفداران و علاقه مندان این رشته ی ورزشی و همچنین علاوه بر آن مردم عادی دیگر،توانسته بود در حوزه ی کار آفرینی نیز خوش بدرخشد.این عوامل همگی حاکی از این امر است که این بوکسور حرفه ای و خفن آمریکایی در دوران زندگی خود چقدر سخت کوش بوده است.نا گفته نماند که این بوکسور در این عرصه ی رشته ی ورزشی،پیروزی ها و به عبارتی دیگر برد های زیادی داشته است که در ادامه ی مقاله به شرح آن ها خواهیم پرداخت.در تاریخچه و سوابق این بوکسور حرفه ای دیده ایم که ایشان با پا گزاشتن به دوران میانسالی نیز توانسته بود در مبارزات شرکت نماید و در مقابل حریف خود که سن کمتری از وی داشته است برنده شود.

زندگی شخصی جورج فورمن بوکسور حرفه ای آمریکایی

جورج فورمن علاوه بر این که یک ورزشکار و قهرمان در رشته ی ورزشی بوکس و همچنین موفق در حوزه ی کار آفرینی وتجارت های بسیار بسیار موفقیت آمیز و پر در آمد،یکی از کشیش های ایالات متحده ی آمریکا می باشد.نکته ی قابل توجه این جا می باشد که این کشیش و تاجر موفق،کلیسای به خصوص و ویژه ی خودش را دارا می باشد.این کشیش و تاجر و بوکسور حرفه ای در میان مردم عادی و دیگر مردمی که در حرفه و عرصه های فعالیت وی،با او در ارتباط هستند،او را به عنوان جورج بزرگ می شناسند.این عنوان نیز نشأت گرفته از کشیش بودن و فعالیت های وی در کلیسای به خصوص خودش می باشد.جورج بزرگ معروف،بسیار قابل اعتماد در حوزه ی فعالیت هایش در کلیسا می باشد.شاید در کنار سخت کوشی های وی در رشته ی ورزشی وی،عوامل دیگری همچون کشیش بودن ایشان،موجب محبوبیت بیشتر وی شده اند.

جورج فورمن یا جورج بزرگ در زندگی خود ازدواج کرده است و صاحب یازده فرزند است.از این تعداد یازده نفر فرزند،پنج تای آن ها جنسیت پسر و بقیه ی فرزندان باقی مانده همگیجنسیت دختر را دارند.نکته ی قابل توجه و جالب در رابطه با فرزندان جورج بزرگ و نام های آن ها این است که همگی پسر های ایشان نام جوج را با خود گرفته اند.این گونه که به ترتیب یکی از آن ها جورج جونیور(همان جورج کوچک)،جورج سوم،جورج چهارم و جورج پنجم و جورج ششم،می باشند.جناب آقای جورج ادوارد فورمن آمریکایی در ابتدای ورود خود به دنیای رشته ی ورزشی بوکس،به صورت بسیار بسیار جدی فعالیت و مبارزه می کرد.پس از آن نیز به طور پراکنده به فعالیت خود در این عرصه و حرفه ی ورزشی ادامه داد که مبارزات درخشانی از وی در یاد ها و رسانه های آمریکایی و البته بهتر است بگوییم، جهانی باقی مانده است.

دوران ورود و اوج فورمن در دنیای بوکس

جورج فورمن که یک بوکسور حرفه ای و قهرمان بوکس و مشت زنی در ایالات متحده ی آمریکایی بود در حال حاضر از این حرفه بازنشسته شده است.زندگی و دورانی که وی در این رشته ی ورزشی به فعالیت می پرداخت،به قول معروف به دو قسمت اصلی و بزرگ تقسیم بندی شده است.این نظر ما نیست ببلکه نطر کارشناسان فعال در این حوزه ها و رشته های ورزشی می باشد!البته خودمان نیز اگر سری به سوابق و تاریخچه ی فعالیت های ورزشی وی بزنیم، به این موارد و اوامر پی خواهیم برد.این بوکسور حرفه ای و شناخته شده ی آمریکایی از اواخر دهه ی هزار و نهصد و شصت بود که وارد دنیای بوکس شد.پا گزاشتن به این عرصه ی ورزشی به مدت ده سال به طول انجامید.

به آن معنا که در این دوره او به مدت ده سال یعنی تا سال هزار و نهصد و هفتاد میلادی در این رشته ی ورزشی ریسک پذیر فعالیت می کرد.پس می توانیم نتیجه گیری کنیم که،این بوکسور حرفه ای و قهرمان آمریکایی اولین بار هنگامی که فقط یازده سال سن داشت به صورت جدی وارد این رشته ی ورزشی شد.از این امر نیز می توانی نتیجه گیری کنیم که،این رشته ی ورزشی و قهرمانی در آن یکی از رویاهای دوران کودکی و طفولیت وی بوده است.او در این ده سال یعنی در دهه ی شصت،موفقیت ها و دستاورد های بسیار چشم گیری را از آن خود کرد و پس از آن به یک دوره یا بهتر است بگوییم به یک دهه بازنشستگی رفت.این بازنشستگی از سال هزار و نهصد و هفتاد میلادی آغاز و تا سال هزار و نهصد و هشتاد میلادی به طول انجامید.

بازگشت به رینگ مبارزات

بازگشت به رینگ مبارزات

جورج فورمن پس از آن که از سال هزار و نهصد و هفتاد میلادی تا سال هزار و نهصدو و هشتاد میلادی به مدت یک دهه ی کامل به بازنشستگی رفت،سرانجام در سال هزار و نهصد و هشتاد به مسابقات و رینگ مبارزات بازگشت.در واقع آن دوره ی ده ساله ی هزار و نهصد و شصت تا هفتاد دوره ی اول فعالیت در این رشته ی ورزشی و شروع دوباره از سال هزار و نهصد و هشتاد دوره ی دوم دوران زندگی ورزشی این بوکسور و قهرمان آمریکایی می باشد.شروع دوره ی دوم از سال هزار و نهصد و هشتاد میلادی تاسال های دو هزار و چهار و دو هزار و پنج طول کشید.البته در این دوران این بوکسور و قهرمان آمریکایی به صورت پراکنده فعالیت می کرد.

بهتر است بگوییم،جورج فورمن قهرمان بوکس آمریکایی، در سال های دو هزار و چهار و دو هزار و پنج به شکل نصفه و نیمه به فعالیت خود در این رشته ی ورزشی ریسک پذیر ادامه داد.پراکندگی و نصفه و نیمه بودن آن هم به دلیل مشغله ها و فعالیت هایی که در دیگر حوزه ها داشت،بوده است.جورج ادوارد فورمن قهرمان بوکس آمریکایی پس از پا گزاشتن به سن پنجاه سالگی نیز پای در رینگ مبارزات بوکس گزاشته است.این عمل این بوکسور حرفه ای و قهرمان آمریکایی می تواند گویای این امر باشد که او با این که به چنین سن حساسی رسیده است،اما باز هم دارای آمادگی جسمانی بالا و بسیار متناسبی می باشد.و چه چیزی بهتر از آمادگی جسمانی برای یک ورزشکار است؟آمادگی جسمانی بالا هر چیزی را برای یک ورزش کار مجرب امکان پذیرمی سازد.

شخصیت جورج فورمن

تفاوت شخصیت جورج فورمن در دو دوره

جورج فورمن ، قهرمان بوکس آمریکایی در دو دوره ای که در رینگ مسابقات و مبارزات بوکس حاضر بود،شخصت و طرز رفتار متفاوتی را ا خود نشان داده بود.او در دو دوره ی زمانی که در بالا به آن ها اشاره کردیم،رفتار ها و برخورد های بسیار متفاوتی که یکی از آن ها بسیار عبوس و جدی می باشد و دیگری بسیار با مزه و فان می باشد دیده شده است.این تقسیم بندی های شخصیتی این بوکسور قهرمانی آمریکایی به این صورت است که،او در دوران اول زندگی ورزشی اش بسیار خشک و عبوس و البته که با مبارزات بسیار خشن و بی رحم و مشت هایی که حتی از شدت و میزان سنگینی شان می توانست آدمی را بکشد،حضور یافته بود.

جورج فورمن اما پس از گذشت ده سال از بازنشستگی اولش و گذراندن آن دوران خشن و خشک و عبوس،به صورت خیلی متفاوت به صحنه ی رینگ مبارزه ومسابقات این رشته ی ورزشی بازگشت.می توان گفت این بوکسور آمریکایی همانند یکی از بازیگران هالیوودی به نام رابرت دنیرو که در سینمای هالیوود ابتدا در نقش هایی با ژانر غمگین و درام نقش و هنر نمایی کرده بود،در سال های بعدی و دیرتر دوران هنری و بازیگری اش نقش هایی با شخصیت کمدی را به عهده گرفته بود،می شد.او در بازگشت دومش به رینگ تبدیل به مردی با یک شخصیت بسیار با مزه و دوست داشتنی و محبوب که به بذله گویی و حتی در برخی صحبت های هواداران و مخاطبان وی شنیده ایم،بمب خنده شده بود و دیگری تصویری از آن روز های خشن باقی نمانده بود. به طوری که باور دومی ‌با در ذهن داشتن مورد اول غیرممکن می‌نمود.

دستاورد های جورج فورمن

جورج فورمن در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه میلادی در کینگستون جاماییکا در یکی از بی‌رحمانه‌ترین نیک‌اَوت‌های تاریخ و با ضرباتی بسیار سهمگین و خشن جو فریزر بوکسور آمریکایی را که با هدف برد و قهرمانی به این بازی آمده ود شکست داد و در چند راند به بیرون از رینگ پرت و عنوان قهرمانی دسته‌ی سنگین‌وزن را از آن خود کرد.با این حال، عنوان‌دار ‌بودن او فقط حدود یک‌سال طول کشید و رویارویی او با محمدعلی کلی که عنوان جهانی را فریزر از وی گرفته بود در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار در گوشه‌ای از آفریقا همان فرجام خوش را نداشت و فورمن در واقعه‌ای بزرگ تسلیم این رقیب قهرمان تر از خود شد و عنوان جهانی را به این مشت‌زن بزرگ سپرد.

جورج فورمن در مسیر باز پس‌گیری این عنوان قرار نگرفت، در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت بعد از شکست‌خوردن مقابل جیمی‌ یانگ اعلام بازنشستگی کرد و به کار وعظ در کلیساها پرداخت و به‌سرعت به یک عامل معرفی و تبلیغ آیین مسیحیت تبدیل شد. به طوری که برخی فراموش کردند او چطور پیش‌تر در رینگ رقبایش را محو و در هم می‌کوبیده است.او در سال دو هزار و چهار و یا پنج به بازنشستگی دوم خود رفت.

سوالات متداول

جورج فورمن در سال 1973 کدام بوکسور را ناک اوت کرد؟

جو فریزر آمریکایی

جورج فورمن در چه سالی متولد شده است؟

در سال 1949

جورج ادوارد فورمن در چه سالی به بازنشستگی اول خود رفت؟

در سال 1970 میلادی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]